Manufacturer Address:

Divyam Leathers
Plot No. C.32, Dhanvantari Nagar, Near Mhada Colony,R.K. Nagar,
Kolhapur-416013, Maharshtra
Email: Dileep.More@Korakari.Com


Email: dileep.more@korakari.com

Marketed By:

Tieco Ecom And Retail Private Limited

B-5,41, Khira Nagar,S V Road,, Nr. Bata Showroom, Santacruz West, Mumbai, Mumbai City, Maharashtra, India, 400054.

Email: hello@theindianethnicco.com

Packaged By:

Tieco Ecom And Retail Private Limited

B-5,41, Khira Nagar,S V Road,, Nr. Bata Showroom, Santacruz West, Mumbai, Mumbai City, Maharashtra, India, 400054.

Email: hello@theindianethnicco.com

Country Of Origin: 

India