Stone Rakhis

Material: Rakhi: Pearl/ Thread: cotton

Colourwhite and yellow

Size: Adjustable